DESTINATARIS


Van assistir al Congrés professionals interessats en les línies prioritàries, i concretament vinculats als següents perfils:

 

Personal tècnic de Recursos Humans, educació i inserció d'Administracions públiques, sistemes educatius i empreses.

Personal tècnic de formació d’Administracions públiques.

Docents i investigadors universitaris.

Responsables de direcció i gestió de centres de formació.

Estudiosos de les temàtiques del Congrés.