L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo.uab.cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona vincula la seva activitat de docència i recerca amb l’anàlisi de les dinàmiques de desenvolupament a les organitzacions en general, i les educatives en particular.

Des de l’any 2003 ha focalitzat una de les seves línies de recerca en l’anàlisi dels processos de creació i gestió del coneixement (CGC) a les organitzacions educatives i vinculades a la formació. Ha comptat, principalment i entre  altres, amb el finançament del Ministeri d’Educació, del Ministeri de Ciència i Innovació i del Ministeri d'Economia y Competitivitat. Actualment, i des de l’any 2007, aquesta línia de recerca s'orienta a l’anàlisi dels processos de CGC a les comunitats de pràctica professional (CoPP) de diferents contextos organitzatius (administració pública, educativa i empresarial).

Així mateix, des de la seva creació, l’EDO té per vocació aproximar el coneixement generat a partir de la recerca a la societat en general, així com a altres professionals i acadèmics interessats en les seves línies de recerca. Això va fer possible l’any 2003 la realització de les primeres jornades específiques del Grup EDO, l’objectiu de les quals va ser generar coneixement i debat entorn les estratègies de formació a les organitzacions.

L'any 2010, i conjuntament amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, dependent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, es va organitzar el I Congrés Internacional EDO sobre “Noves estratègies formatives per a les organitzacions” i el 2012 el II Congrés Internacional EDO sobre “Gestió del coneixement i desenvolupament organitzatiu: formació i formació corporativa”.

Per a l'any 2014 ambdues institucions, amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, van organitzar del III Congrés Internacional EDO "Organitzacions que aprenen i generen coneixement" amb l'objectiu d'analitzar els darrers avanços en el camp de la creació i gestió del coneixement a les organitzacions, posant especial èmfasis en l'aprenentatge en el lloc de treball.

 

 OBJECTIUS


Els objectius perseguits amb el III Congrés Internacional EDO van ser:
 

Analitzar i debatre sobre la realitat i perspectives del treball col·laboratiu en les comunitats de pràctica professional.

   

Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques sobre la promoció de l'aprenentatge en el lloc de treball.

   

Promoure línies de treball conjuntes entre Universitat, Administració pública, sistema educatiu i sector privat en l’àmbit de la creació i gestió del coneixement en xarxa.

   

Conèixer i valorar els estudis i recerques relacionades amb l'aprenentatge en el lloc de treball, l’aprenentatge informal i la gestió del coneixement.

   

Establir vincles institucionals per a potenciar l’anàlisi del treball col·laboratiu en xarxa i el seu paper en el desenvolupament organitzatiu.

   

Impulsar l’establiment de vincles i línies de treball conjuntes entre la universitat i la societat relacionades amb el desenvolupament de noves modalitats formatives a les organitzacions.

 

 LÍNIES PRIORITÀRIES DE TREBALL


Les línies de treball treballats al llarg del Congrés, considerades des de la perspectiva de l'administració pública, l'empresa i el sistema educatiu, foren:
 

Les comunitats de pràctica professional.

   

Formació i organitzacions que aprenen.

   

Gestió del coneixement a les organitzacions.

   

L’aprenentatge en el lloc de treball.

   

Promoció de l'aprenentatge informal.

 

14, 15 i 16 de maig

Barcelona
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
i
Escola d'Administració Pública de Catalunya

Organitzen:

        


Congressos previs: