Jornada de I+D+i del Clúster en Educació i Formació de la UAB

28 de juny de 2011

Facultat de Traducció i Interpretació
Campus de la UAB

e l l a t e r r a

 


Promoguda pel Clúster en Educació i Formació, la Jornada s'emmarca dins de les actuacions del Campus d'Excel·lència Internacional UABCEI.

 

Persegueix ser un espai de trobada de grups de recerca de la UAB que treballen amb agents externs a l'àmbit de l'educació i la formació. Busca, així mateix, impulsar la reflexió sobre la realitat existent i la desitjable en las relacions amb els agents externs a la UAB relacionats amb el camp de l'educació i la formació. En aquest marc, la Jornada té per finalitat presentar els objectius, actuacions i projeccions de futur del Clúster en Educació i Formació.

 
Objectius
   
·

Visualitzar les actuacions de I+D+i d’educació i formació de la UAB vinculades amb agents externs (empreses, administracions i altres
tipus d'roganitzacions).

·

Analitzar la realitat, problemàtiques , claus d'èxit i perspectives del I+D+i sobre educació i formació.

·

Presentar els objectius, actuacions i reptes de futur del Clúster en Educació i Formació de la UAB.

   
   
Estructura
   
·

Presentació i debat sobre les actuacions existents, que es canalitzen a través de:

 

o Espais de presentacions d'actuacions
   existents agrupats d'acord als
   conceptes de:

   

a) Desenvolupament del capital
     humà (programes de formació i
     assessorament).
b) Anàlisi i comprensió de la realitat
     (convenis i projectes).
c) Treball col·laboratiu (xarxes
     internes i xarxes externes).

 

o Exposició permanent, que presenta
   de manera gràfica i sintètica la realitat
   existent.

·

Presentació i debat sobre noves propostes.

   
   
Destinataris
   
· Membres de grups de recerca de la UAB.
· Institucions vinculades a grups de recerca.
· Empreses interessades en la recerca en Educació i Formació.
· Organitzacions sense ànim de lucre.
· Persones i entitats interesades en col·laborar en projectes de la UAB.
   

Programa
9:00-10:00h Inauguració de l'exposició
Dr. Bonaventura Bassegoda, Vr. de Transferència Social i
    Cultural de la UAB
Dr. Manel López Béjar, Vr. d’Investigació de la UAB
Dr. Carlos Jaime, Vr. de Projectes Estratègics i de Planificació
    de la UAB

10:00-12:00h

Espais de presentació i reflexió (sessions paral·leles):

 
Taula Rodona 1.

Desenvolupament del Capital Humà: Formació i Assessorament

Modera: Dr. Bonaventura Bassegoda, Vicerector de Transferència Social i Cultural de la UAB
 
Avaluació de l'eficàcia de la formació en centres de treball
• Dra. Pilar Pineda, Grup GAPEF-GIPE
• Sr. Àngel Tarriño, investigador de l'Observatori de la Fundació
    BCN Formació Professional i Sr. Ricard Coma, gerent de la
    Fundació BCN Formació Professional
Formació en llengua francesa a l’estat espanyol
• Dr. Julio Murillo Puyal, Dep. de Filologia Francesa
    i Romànica
• Sr. Alain Sarragosse, Attaché de Coopération Éducative et
    Culturelle de l’Ambassade de France
Intervenció educativa en comunitats minoritàries en risc
d’exclusió social

• Dr. José Luís Lalueza, Grup DEHISI
• Sr. Pere Sala Médico, secretari del Consell Municipal de
    Participació del Poble Gitano de l’Ajuntament de Barcelona
El llibre infantil i juvenil
• Dra. Teresa Colomer, grup GRETEL
• Sra. María Beatriz Medina, directora del Banco del Libro
    de Venezuela
  


Taula Rodona 2.
Analitzar i comprendre la realitat: recerca i convenis

Modera: Dr. Manel López Béjar, Vicerector d’Investigació de la UAB

Les comunitats de pràctica professional
• Sr. Aleix Barrera, Equip de Desenvolupament
    Organitzacional (EDO)
• Sr. Jesús Martínez, Departament de Justícia de la Generalitat
    de Catalunya
Competències digitals i mediàtiques: l'observatori Milion i el
projecte Mentor

• Dr. José Manuel Pérez Tornero, Gabinet de Comunicació
    i Educació
• Sr. Sami Tayie, president de mentor i catedràtic de
    la Universidad de El Cairo
Màster d'Experimentació en Química Fina
• Dr. Pere de March Centelles, Dep. de Química
• Dr. Martí Bartra Sanmartí, director d'I+ D d'Esteve Química
La preocupació per les desigualtats educatives i el compromís amb la transformació social
• Dr. Miquel Àngel Alegre, Grup GREDEQ - IGOP
• Sra. Anna Jolonch, cap de projecte de la Fundació Jaume Bofill
 
Taula Rodona 3.

Treball en Xarxa: xarxes internes i externes

Modera: Dr. Carlos Jaime, Vicerector de Projectes estratègics i de planificació de la UAB
 
Escola de Consum de Catalunya
• Dr. Josep Bonil, Grup Cómplex
• Sr. Julià Guimerà, cap de Servei d’Informació i Formació del
    Consumidor de l’Agència Catalana del Consum de la
    Generalitat de Catalunya
Projecte Espurna
• Sr. Josep Masalles, ICE de la UAB
• Sra. Maria José Sánchez i Sra. Dolors Martos, Servei d'Im-
    mersió i Acolliment  Lingüístics del Dep. d’Ensenyament de la
    Generalitat de Catalunya
Joves, dret i justícia
• Dr. Josep Ma. de Dios i Dr. Josep Cañabate, Facultat de Dret
• Sr. Enrique Rovira del Canto, magistrat de l'Audiència
    Provincial de Barcelona, Secció 7a
Pla de Desenvolupament Directiu (PDD) de la Diputació de
Barcelona i la UAB

• Dr. Joan Subirats Humet, Dep. de Ciència Política i de
    Dret Públic
• Sra. Neus Pons, Escola de Postgrau
• Sr. José Antonio Pascualena Artieda, cap del Servei de
    Planificació de la Formació de la Diputació de Barcelona
12:00-12:30h Pausa

12:30-13:00h

Presentació del Clúster en Educació i Formació
Dra. Rosa Maria Pujol Vilallonga i Dr. Joaquín Gairín Sallán

13:00-14:00h Cloenda
Sr. Joan María Nin, Director General de “La Caixa” i
    Vicepresident de la Fundació “la Caixa”
Dra. Ana Ripoll Aracil, Rectora de la UAB


 


Descarregar Invitació
a la Jornada


 

Inscripció

Gratuïta. Places limitades.
Completi aquí l’enquesta / formulari d’inscripció a la jornada
:

 
Organitzen
 

Com arribar-hi

*NOTA INFORMATIVA

La conferència inaugural del Sr. Ángel Gabilondo, Ministre d'Educació, ha estat suprimida a última hora. La nova data de celebració del debat al Congrés sobre "L'estat de la Nació" coincideix amb la data de la jornada.

 

© 2011 Disseny i administració: Katia V. Pozos Pérez