Si no puede ver correctamente este e-mail, por favor haga clic aquí

Newsletter

Número 02 - Maig 2015

Notícies

Encuentro Anual EDO

Activitat de Coordinació interna

E
l passat 15 de maig es va desenvolupar a la UAB la VI Trobada Internacional EDO, a la que van participar 45 membres i doctorands del grup. Aquesta jornada, de caràcter anual, és l'espai per a compartir les consecucions dels diferents subgrupos i per a proposar línies d'actuació futures.

Enllaç
Postgrau en Direcció de Centres per a la innovació educativa

Defensa de treballs finals

El dijous 21 va tenir lloc al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB la defensa dels treballs finals del Postgrau en Direcció de Centres per a la innovación educativa.  Enllaç.

Més informació sobre el postgrau.

Publicacions

La investigación académica en ciencias sociales desde una perspsectiva de género

Marina Tomás (Coord.)

Ediciones Octaedro
Innovación, aprendizaje organizativo y gestión del conocimiento en las instituciones educativas

David Rodríguez-Gómez y Joaquín Gairín

Revista de Educación

Activitats

Event 1

25/11/2015

Congrés Internacional "Las instituciones educativas como impulsoras de la equidad y el desarrollo sociocomunitario"

Web oficial
Inscripciones
Event 2

14/05/2015

Ja disponibles online les grabacions de les ponències presentades a la darrera jornada EAPC/CEJFE/EDO "Nous Models Formatius" celebrada a Barcelona. Accés gratuït.
Enlace

Altres informacions

  • Vídeos del Congreso ACCEDES
    Disponibles els vídeos del Congrés Internacional "Universitat i Col·lectius Vulnerables", celebrat el passat mes d'Octubre a Veracruz (Mèxic) com a activitat final del projecte ACCEDES Enllaç.
  • IDEAS - Activitats formatives
    Conclouen a Costa Rica les activitats formatives relacionades amb el Manual Integrat d'Acció Tutorial desenvolupat en el marc del projecte IDEAS. Enllaç.
  • Formació d'Assessors
    El dia 26 s'ha realitzat una activitat de formació oberta dirigida a assessors territorials d'educació, organitzada pel CAFI i EDO-SERVEIS. Enllaç.
De conformitat amb la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que el seu correu electrònic forma part d'un fitxer propietat de l'EDO-UAB per a mantenir-los informats de les activitats, publicacions, noticies, programes formatius o qualsevol altre informació que pugui ser del seu interés vinculada amb l'àmbit de recerca del grup EDO. Si desitja deixar de rebre la nostra Newsletter, pot fer-nos arribar un correu electrònic a edo@uab.cat amb l'assumpte "Baixa Llista de Distribució".