Si no puede ver correctamente este e-mail, por favor haga clic aquí

Newsletter

Número 05 - setembre 2015

Notícies

Projecte I-CEDU

Concessió de nou projecte I+D+i

El Ministeri d’Economia i Competitivitat ha resolt favorablement el finançament per al desenvolupament del projecte I+D+i “I-CEDU: Anàlisi dels processos d’aprenentatge organitzatiu i informal en els centres educatius. Validació de propostes tecnològiques per al desenvolupament institucional i professional docent”, en el marc del programa Excel·lència 2015.

Enllaç
Formació de perfeccionament

Darreres places per als programes de tercer cicle

Todavía quedan plazas disponibles en los programas de Postgrado y Máster en Dirección de Centros para la innovación Educativa (web), Máster en formación TAC (web) y Máster en Psicopedagogía para profesionales (web).
¡Solicita la tuya antes del 10 de octubre!

Enllaç.

Publicacions

La jefatura de estudios. Estrategias de actuación.

Joaquín Gairín Sallán  y Carme Armengol Asparó

Ministerio Educación
Hacía la comprensión del abandono univeristario en Catalunya. El caso de la UAB.

José Luís Muñoz, Mónica Feixas, Joaquín Gairín y David Rodríguez

Estudios sobre Educación

Activitats

IDEAS 2015

25/11/2015

Les places per al Congrés IDEAS "Les Institucions Educatives com a impulsores de l'equitat i del Desenvolupament Comunitari" estan pràcticament esgotades.

Enllaç
ECER 2016

07/09/2015

Membres del grupo EDO participen a Budapest presentant les seves recerques en el marc de la Conferència Europea d’Investigació en Educació 2015.

Enllaç

Altres informacions

  • Signatura de conveni
    EDO-SERVEIS subscriu un conveni amb la Universitat de Tarapacá per a la realització d’un programa formatiu sobre perfeccionament en docència universitària. Enllaç.
  • UAB al ranking QS
    La UAB es consolida entre les 200 millors universitats de tot el món, segons el rànquing internacional QS fet públic aqeusta setmana. La universitat ocupa la posició 190. Enllaç.
  • Nous Càrrecs
    Les membres de l’EDO, Carme Armengol i Georgeta Ion, han estat nomenades per ocupar càrrecs dels òrgans de gestió de la UAB. Enllaç.
De conformitat amb la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que el seu correu electrònic forma part d'un fitxer propietat de l'EDO-UAB per a mantenir-los informats de les activitats, publicacions, noticies, programes formatius o qualsevol altre informació que pugui ser del seu interés vinculada amb l'àmbit de recerca del grup EDO. Si desitja deixar de rebre la nostra Newsletter, pot fer-nos arribar un correu electrònic a edo@uab.cat amb l'assumpte "Baixa Llista de Distribució".