PROGRAMA


El programa del Congrés es va estructurar a partir de 5 conferències generals i 15 Simposis que versaren sobre les següents temàtiques:

 

Gestió del coneixement a les organitzacions.

Aprenentatge en el lloc de treball.

Les comunitats de pràctica professional.

Promoció de l'aprenentatge informal.

També s'obriren espais per a la presentació de comunicacions, posters i la realització de demostracions en format de Workshop.

El programa general del Congrés va ser el següent:
 
Hora Dimecres 14 maig Dijous 15 maig Divendres 16 maig
08:30-09:00 Recepció    
09:00-09:30 Inauguració
09:30-11:00 Conferència 1 Conferència 3 5 Simposis Paral·lels
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:00 5 Simposis Paral·lels 5 Simposis Paral·lels Coffee Break
12:00-13:30 Conferència 5
13:30-15:00 Dinar Conclusions i Cloenda
15:00-15:30  
15:30-17:00 Conferència 2 Conferència 4
17:00-17:30 Pausa
17:30-19:30 Workshops Comunicacions / Pòsters

PRIMERA SESSIÓ (14/05/2014)

08:30 – 09:00. Recepció i entrega de documentació.
09:00 – 09:30. Inauguració.
                     Hble. Sr. Germà Gordó i Aubarell (Conseller de Justícia, Generalitat de Catalunya)
                     Mgfc. Sr. Ferran Sancho Pifarré (Rector de la UAB)
                     Sra. Montserrat de Vehí Torra (Directora de l'EAPC)
                     Dr. Joaquín Gairín Sallán (Director del Congrés)
09:30 - 11:00. Conferència 1: Formació i organitzacions que aprenen en la societat del coneixement.
                     Joan Majó i Cruzate (Information Society Forum a Brussel·les - Espanya)
11:00 - 11:30. Pausa-cafè.
11:30 - 13:30. 5 Simposis paral·lels.
                     Symposium 1:
Els investigadors com a promotors i gestors del coneixement col·lectiu
                     a la comunitat educativa.
                     Coord.: Mireia Tintoré Espuny (U. Internacional de Catalunya)
                     Symposium 2:
Creació, gestió i transferència del coneixement pedagògic a
                     comunitats d’aprenentatge professional.
                     Coord.: Federico Malpica Basurto (Instituto Escalae / EIM Consultores)
                     Symposium 3:
L’aprenentatge en el lloc de treball. 
                     Coord.: Jesús Martínez Marín (CEJFE)
                     Symposium 4:
Construir coneixement des de l’exercici de la corresponsabilitat entre
                     el tercer sector, les universitats i l’administració pública en l’àmbit de les polítiques socials. 
                     Coord.: Pilar Heras i Trias i Núria Fabra Fres (U. de Barcelona)
                     Symposium 5:
La transferència de coneixement i l’eficàcia del sistema del permís
                     per punts a Espanya.
                     Coord.: Josep Muntané (Road Education Chairman, UAB-SCT)

13:30 - 15:30.
Dinar.
15:30 - 17:00. Conferència 2: Nova generació de pràctiques d'aprenentatge a l'era de
                     l'intercanvi de conoixement i la col·laboració.
                     Jane Hart (Centre for Learning & Performance - UK)
17:00 - 17:30. Pausa.
17:30 - 19:30. Workshops.
                     WK 1:
Organització i desenvolupament de comunitats d'aprenentatge professional.
                     Tallerista: Federico Malpica Basurto (Instituto Escalae)
                     WK 2:
Pràctica reflexiva. Aprendre de la pràctica professional.
                     Talleristes: Àngels Domingo i Mª Victoria Gómez (Plat. Int. de Práctica Reflexiva)
                     WK 3:
Vull innovar: ¡crearé un curs MOOC!
                     Talleristes: Erika Constantino i Francesca Galera (U. Autónoma de Barcelona)
                     WK 4:
Desenvolupant organitzacions creatives: reptes i oportunitats.
                     Talleristes: Joan Boada Grau (U. Rovira i Virgili) i Raúl de Diego Vallejo (U. de Valladolid)
                     WK 5:
Els seminaris de pràctica reflexiva i el desenvolupament de competències
                     en el pràcticum de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.
                     Tallerista: Assumpta Aneas Álvarez (U. de Barcelona)
                     WK 6:
Implantació del Quality Agreement. Experiències en el Grup SEAT.
                     Talleristes: Joaquin Juan Torres Lacambra y María García Martín (SEAT)
                     WK 7:
La gestió de l’aprenentatge i la millora de les organitzacions.
                     Talleristes: Joaquim Carbonell i Ferret de Querol (Neos)
                     WK 8:
Aprenonline: Actituds i pràctiques associades a l’aprenentatge virtual.
                     Talleristes: Raúl de Diego Vallejo (U. de Valladolid) i Joan Boada Grau (U. Rovira i Virgili)
                     WK 9:
L’impuls del Capital Humà dels joves estudiants universitaris en la
                     societat del coneixement.
                     Tallerista: Teresita de Jesús Méndez Rebolledo (U. de Barcelona)
                     WK 10:
Els dispositius mòbils com elements de foment de l’aprenentatge formal i
                     informal i la creació i gestió del coneixement.
                     Tallerista: Josep Maria Silva Galán (Depto. de Enseñanza, Generalitat de Catalunya)


SEGUNDA
SESSIÓ (15/05/2014)

09:30 - 11:00. Conferència 3:
Innovant en la gestió de les lliçons apreses.
                     Tom Young (Knoco Ltd. - UK)
11:00 - 11:30. Pausa-cafè.
11:30 - 13:30. 5 Simposis paral·lels.
                     Symposium 6:
Gestió del coneixement en futurs professors de primària i secundària. 
                     Coord.: Isabel Cantón Mayo (Universidad de León)
                     Symposium 7:
Indicadors de qualitat per l'ús de les TIC en els centres educatius.
                     Compartir aprenentatge. 
                     Coord.: Mercè Gisbert Cervera (Universitat Rovira i Virgili)
                     Symposium 8:
Llegat i impacte organitzacional de les comunitats de pràctica
                     a l’Administració pública. 
                     Coord.: José Luís Muñoz Moreno (U. de València)
                     Symposium 9:
Formació i avaluació: estratègies d’aprenentatge per les organitzacions. 
                     Coord.: Pilar Pineda (U. Autónoma de Barcelona)
                     Symposium 10:
Generar i compartir coneixement en el context empresarial.
                     Coord.: Carlos Guallarte Nuez (U. Autónoma de Barcelona)

13:30 - 15:30.
Dinar.
15:30 - 17:00. Conferència 4:
Compartir coneixement en comunitats de pràctica en
                    desenvolupament internacional.
                     Sarah Cummings (Knowledge Ecologist - Netherlands)
17:00 - 17:30. Pausa.
17:30 - 19:30. Comunicacions i pòsters.
                     Taula 1:
Gestió del coneixement en l’àmbit de la gestió universitària.
                     Moderador: Serafín Antúnez Marcos (U. de Barcelona)
                     Taula 2:
Gestió del coneixement en l’àmbit de la docència universitària.
                     Moderadora: Carme Armengol Asparó (U. Autónoma de Barcelona)
                     Taula 3:
Gestió del coneixement en l’àmbit del sistema educatiu no-universitari.
                     Moderador: Maria del Mar Duran (U. Autónoma de Barcelona)
                     Taula 4:
Gestió del coneixement en el context empresarial i de l’Administració Pública.
                     Moderador: Carlos Guallarte Nuez (U. Autónoma de Barcelona)
                     Taula 5:
Comunitats de Pràctica Professional en el context educatiu.
                     Moderador: Mercè Gisbert Cervera (U. Rovira i Virgili)
                     Taula 6:
Comunitats de Pràctica Professional en el context empresarial i
                     de l’Administració Pública.
                     Moderador: Isabel del Arco (U. de Lleida)
                     Taula 7:
L’aprenentatge en el lloc de treball en el context educatiu.
                     Moderador: David Rodríguez-Gómez (U. Autónoma de Barcelona)
                     Taula 8:
L’aprenentatge en el lloc de treball en el context empresarial.
                     Moderador: Lluís Ràfols Ràfols (EAPC)
                     Taula 9:
Aprenentatge informal i altres aspectes del desenvolupament organitzacional.
                     Moderador: Paulino Carnicero Duque (U. de Barcelona)
                     Taula 10: Presentació de Pòsters.
                     Moderador: Marita Navarro Casanovas (U. Autónoma de Barcelona)


TERCERA
SESSIÓ (16/05/2014)

09:30 - 11:30. 5 Simposis paral·lels.
                     Symposium 11:
L’aplicació i validació dels plans d’estudis com un procés de
                     generació de coneixement a la universitat.
                     Coord.: Esther Prieto Jiménez, David Cobos Sanchiz i Guillermo Domínguez 
                                   (Universidad Pablo de Olavide)
                     Symposium 12:
Cossos acadèmics: una política per a la gestió del coneixement a Mèxic.
                     Coord.: Adoración Barrales Villegas (Universidad Veracruzana)
                     Symposium 13:
Aprenentatge, xarxes i gestió del coneixement.
                     Coord.: Núria Vives (CEJFE)
                     Symposium 14:
Creació i gestió del coneixement sobre l’accessibilitat universal
                     als mitjans de comunicació.
                     Coord.: Pilar Orero (TransMedia Catalonia)
                     Symposium 15:
Estratègies i instruments per a la millora de les Comunitats de Pràctica (CoP).
                     Coord.: Joaquín Gairín Sallán (U. Autónoma de Barcelona)

11:30 - 12:00.
Pausa-café.
12:00 - 13:30. Conferència 5:
Millorar el rendiment del coneixement: creació d'una cultura d'aprenentatge.
                     Karen E. Watkins (University of Georgia - USA)
13:30 - 14:00.
Conclusions del Congrés
                     Entrega reconeixements a les millors aportacions
                     Sr. Jesús Martínez Marín (CEJFE)
                     Sr. Lluís Ràfols Ràfols (EAPC)
                     Sr. Joaquín Gairín Sallán (Congress Director)
14:00 - 14:30. Cloenda
                     Sr. Xavier Hernández Moreno (Director del CEJFE)
                     Sra. Montserrat de Vehí Torra (Directora de l'EAPC)
                     Sra. Núria Gorgorío Solà (Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB)
                     Dr. Joaquín Gairín Sallán (Director del Congrés)
                     
 


Descarregar del Cartell en PDF

 
Descarregar del Tríptic en PDF


Descarregar Llistat Comunicacions


Descarregar Llistat Simposis